Vaimse toetaja/abistaja koolitus, Tallinn

Kas sa tahaksid saada vaimseks abistajaks?


Kutsun Sind avardavale teekonnale vaimse teadlikkuse maailma. See koolitus on Sinule, kes Sa
oled juba liikumas vaimsel teel, soovid aidata ja teenida, kuid Sul ei ole selleks veel piisavalt
vahendeid. Koolituse käigus õpid nägija Juha Korhonen’i meetodil nägema ja mõistma inimese
mitmetahulist olemust, õpid tundma inimest ja aitama teda parimal vajalikul moel.
Vaimse abistaja koolitusel õpid tundma ja mõistma seoseid nähtava ja nähtamatu maailma vahel.
Saad juhiseid iseenda aitamiseks ja kasvamiseks jõudmaks tõelise minani. Õpid vastu võtma ja
suhtlema juhendajatega vaimsest maailmast, õpid parandava energia vahendamist iseendale ja
teistele. Saad teada, mis on õigetel alustel ja edasiviiv mõtlemine, oma mõtetest elu loomine.
Kõike seda on vaja iseendaks kasvamiseks.

Koolitus toimub neljal nädalavahetusel.
Koolituse käigus saad teada ja õpid:

 • kuulama oma Kõrgemat teadvust ehk Kristus-teadvust ja oma vaimseid juhendajaid;
 • puhastama karmat;
 • mõistma andestamise tõelist väärtust ja toimet;
 • avama oma südant armastusele, võtma vastu armastust, jagama armastust; nii jõuad
  lõpuks igapäevaselt südames elamiseni;
 • märkama ümbritsevat maailma läbi armastuse silmade;
 • vahendama parandavat Kristuse energiat ja töötama kõike läbiva Kristuse energiaga;
 • puhastama ennast, teist inimest (ka looma) teda kahjustavatest ja/või kannatusi
  põhjustavatest negatiivsetest energiatest nagu negatiivsed lausumised, mõttemustrid- ja
  mõtteolendid, negatiivne maakiirgus, lahkunud hinged jt; needsamad energiad võivad
  takistada ka inimese hingelist arengut;

Hind, aeg ja koht
150 € töötavale osalejale
100 € töötuna (registreeritud), õppijad ja pensionärid
Pirita Kloostri külalistemaja
Aadress: Merivälja tee 18
TALLINN 11911
Mõlematel päevadel kell 10:00-16:00

Teemad:
Mida tähendab valgustumine? Kuidas valgustun? 13-14.4.2019

 • tõelise iseenda leidmine ja tundma õppimine;
 • valgustumise põhitõed ja pühitsemine;
 • inimese kolm peamist õppetükki ja nende mõistmine;
 • Sinu isa ja Sinu ema Sinus;
 • vaimse abistaja eetika;
 • inimese vaimne areng ja kasvamine;
 • abistajad ja juhendajad armastuse energias;
 • küsimuste küsimise ja vastuste mõistmise kunst.